FOR MEDLEMMER: For å få passord for innlogging på medlemssidene, send mail klikk her, husk å skriv ditt navn i mailen!

Status Skytebanen

Det er pr i dag ikke skyteklar bane. Vollen er frosset og må hakkes opp og saltes før banen tas i bruk. Det ble saltet i går (04.01.21), men det trengs mer salting og opphakking.
Banen vil kunne tas i bruk så snart noen ivrige skyttere har tatt på seg denne jobben.
Før hver trening skal vollen sjekkes og godkjennes av ansvarlig skyteleder.
Det må hakkes og saltes hvis nødvendig. Dette er spesielt viktig nå etter at vi i høst har hatt kontroll av skytebanen av Forsvarsbygg, som eier banen.
Det vil fortiden ikke være faste skyteledere på tirsdag og fredager.
For å bruke banen må det organiseres selv. De som står på tidligere skytterlederliste bes ta kontakt med styret, helst via Fasebook for å melde sin intresse for å åpne banen.

Følgende baneinstruks gjelder:

  • Ansvarlig skyteleder skriver seg inn i loggboka merket med ordet «Skyteleder» .
  • Denne personen er ansvarlig for sjekk og godkjenning av vollen, og logger det i loggboka.
  • *Det skal alltid være minst to personer tilstede.
  • Det skal brukes håndsprit og være minst 1 meter avstand til hverandre.
  • Max 8 personer på banen – Førstemann til mølla- gjelder.

Terminliste Oktober

Kan bli litt endringer underveis, men terminlisten er utgangspunktet. Merk tiden, banen er åpen fra kl 1830, og vi begynner rett på programmet.
Her er terminlisten for oktober 2020


Banen er åpen for skyting igjen på lørdager fra kl 1330-1530.

Følgende regler gjelder:

– Maks antall deltagere er 8 stk inkludert skytterleder. Første mann til mølla-prinsipp gjelder.
– Oppmøte presist/senest kl 1330 (dette fordi døra har gått i vranglås, og man må gå rundt bygningen mellom klubbhus og container).
– Det skal være minst en meters avstand mellom deltakerne til en hver tid.
– Alle må bruke antibac ved ankomst. (Klubben har antibac).
– Alle må ta med eget underlag for å ha på benken under våpen og utstyr.
– Det er ikke lov å låne våpen eller ta på andres eiendeler.
– Safen vil være låst, det vil ikke bli mulighet for kjøp av ammo og lapper.
– Skytterleder fører oppmøte og skriver i boka.

Alle følger skytterleders anvisninger om tildeling av plass, antibac, og evt delegering av oppgaver etc.

Følg med på hjemmesidene eller på Facebook. Dersom vi mangler skytterleder vil det bli annonsert på begge steder.

Det kan bli åpning for skyting også på enkelte tirsdager og fredager. Dette vil også bli annonsert på våre kanaler når vi har gjort avtaler med potensielle skytterledere.

Hold avstand, ta hensyn til hverandre! Dette går bra!

Med vennlig hilsen

Styret i OSCPK


ÅRSMØTE 2020

Årsmøtet er nå utsatt til august 2020. Årsberetningen vil bli lagt ut under menypunktet: For medlemmer.
Forslag til saker bes sendt til styret snarest og senest en uke før årsmøtet.


  1. Terminliste 2020
  2. Last ned terminlisten her (pdf)

  1. Treningstider (pdf)

BANEN ER STENGT PÅ FØLGENDE LØRDAGER…

last ned PDF for oversikt 2020

VI HAR FORTIDEN INNTAKSSTOP AV NYE MEDLEMMER.