Feltpistol (6-70 meter, NSF nasjonalt program)

Feltskyting med pistol og revolver skytes både i terrenget og på bane. Skytetider, avstander, skytestillinger og skiver varierer fra stevne til stevne. Skytingen arrangeres i 8 våpengrupper: FIN – GROV – MILITÆR – REVOLVER – SPESIALPISTOL – SPESIALREVOLVER – MAGNUM 1 – MAGNUM 2.

FIN .22 cal (5,6mm)
GROV (7,62 til 9,65m/ca .32-.40)
MILITÆR 9mm – 45 cal (9mm – 11,25mm)
REVOLVER (cal .38-.45)

Programmet omfatter 60 skudd fordelt på 10 standplasser. Det skytes 6 skudd på hver standplass. Man får 1 poeng for hvert treff og 1 poeng for hver truffet skive. Vanligvis legges en feltløype opp slik at maksimal poengskum er ca. 100 poeng.

På minst 1 standplass skal skytingen foregå liggende (evnt knestående).
På minst 1 standplass skal det skytes med beste hånd.
På minst 1 standplass skal skytingen utføres stående fri.

Utgangsstillingen skal på alle standplasser, unntatt liggende, være med ladd og usikret våpen i 45 grader ved kommando ”ild”.
Korteste skytetid skal ikke være under 6 sekunder. Lengste skyteavstand skal ikke være over 70 meter, korteste avstand skal ikke være under 5 meter.

Faktorkrav for militærfelt:

I militær-klassen er det krav til ammunisjonen. Kravet til kulevekt er minst 100 grain (1 gram = ca 15 grain) og  prosjektilet må minimum være  5mm over hylsekanten.  Ammunisjonen skal holde et faktorkrav på 120.

Utregning av faktor skjer etter formelen:

Kulehastigheten i fot pr. sekund X kulevekten i grain / 1000 > 120

Spesialfelt:

SPESIALPISTOL .22 cal – 45 cal (5.56mm til 11.25 mm)
SPESIALREVOLVER (cal .22-.45)
MAGNUM 1 (.357-.40 cal) Faktorkrav 190     minimum kulevekt er 140 grains
MAGNUM 2 (.41-.455 cal) Faktorkrav 275     minimum kulevekt er 210 grains

Våpnene må ha følgende max mål:

Spesialpistol: Lengde 185mm, Høyde 125mm, Bredde 35mm,Vekt 800g med tomt magasin.
Spesialrevolver: Lengde 200mm, Høyde 150mm, Bredde 40mm, Vekt 1000g uten patroner.
Magnum 1 og 2: Ingen begrensninger i mål og vekt.

Programmet omfatter 50 skudd fordelt på 10 standplasser. Det skytes 5 skudd på hver standplass.Forøvrig er gjenomføringen som på vanlig felt. Avtrekksvekt er 1360g

På minst 1 standplass skal skytingen foregå liggende (evnt knstående).
På minst 1 standplass skal det skytes med beste hånd. (untatt magnum, der skal all skytingen utføres stående fri).

Utgangsstillingen skal på alle standplasser, unntatt liggende, være med ladd og usikret våpen i 45 grader ved kommando ”ild”.

Korteste skytetid skal ikke være under 6 sekunder. Lengste skyteavstand skal ikke være over 70 meter, korteste avstand skal ikke være under 5 meter.