Lyst til å bli medlem i Oscarsborg Pistolklubb?

Hvem kan bli medlem?

Medlemskap i Oscarsborg Pistolklubb er åpent for alle som ønsker å drive med pistolskyting og som lover å overholde lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Medlemskap i laget er først gyldig, og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

For å begynne med pistolskyting MÅ du delta på et nybegynnerkurs/sikkerhetskurs. Dette gjelder også alle som har militær bakgrunn eller annen våpenkyndig bakgrunn. Kravet er ufravikelig.

Ta kontakt med med oss, så gir vi deg beskjed når neste nybegynnerkurs/sikkerhetskurs blir avholdt.

Last ned innmeldingsskjema (pdf)
PS: for å kunne benytte deg av utfyllingsskjemaets form utfylling, må du laste ned skjemaet til din harddisk.