Oscarsborg Pistolklubb er en aktiv klubb, vi har en aktiv kjerne i klubben som ofte deltar på stevner.

Vi skyter følgende programmer på banene hos oss: 

Feltskyting, Finpistol/Grovpistol, Hurtigpistol, Standardpistol, Fripistol, Luftpistol, NAIS, PPC1500
Du får en nærmere beskrivelse av programmene her i undermenyene.

Feltskyting

Feltpistol (6-70 meter, NSF nasjonalt program)

Feltskyting med pistol og revolver skytes både i terrenget og på bane. Skytetider, avstander, skytestillinger og skiver varierer fra stevne til stevne. Skytingen arrangeres i 8 våpengrupper: FIN – GROV – MILITÆR – REVOLVER – SPESIALPISTOL – SPESIALREVOLVER – MAGNUM 1 – MAGNUM 2.

FIN .22 cal (5,6mm)
GROV (7,62 til 9,65m/ca .32-.40)
MILITÆR 9mm – 45 cal (9mm – 11,25mm)
REVOLVER (cal .38-.45)

Programmet omfatter 60 skudd fordelt på 10 standplasser. Det skytes 6 skudd på hver standplass. Man får 1 poeng for hvert treff og 1 poeng for hver truffet skive. Vanligvis legges en feltløype opp slik at maksimal poengskum er ca. 100 poeng.

På minst 1 standplass skal skytingen foregå liggende (evnt knestående).
På minst 1 standplass skal det skytes med beste hånd.
På minst 1 standplass skal skytingen utføres stående fri.

Utgangsstillingen skal på alle standplasser, unntatt liggende, være med ladd og usikret våpen i 45 grader ved kommando ”ild”.
Korteste skytetid skal ikke være under 6 sekunder. Lengste skyteavstand skal ikke være over 70 meter, korteste avstand skal ikke være under 5 meter.

Faktorkrav for militærfelt:

I militær-klassen er det krav til ammunisjonen. Kravet til kulevekt er minst 100 grain (1 gram = ca 15 grain) og prosjektilet må minimum være 5mm over hylsekanten. Ammunisjonen skal holde et faktorkrav på 120.

Utregning av faktor skjer etter formelen:

Kulehastigheten i fot pr. sekund X kulevekten i grain / 1000 > 120

Spesialfelt:

SPESIALPISTOL .22 cal – 45 cal (5.56mm til 11.25 mm)
SPESIALREVOLVER (cal .22-.45)
MAGNUM 1 (.357-.40 cal) Faktorkrav 190 minimum kulevekt er 140 grains
MAGNUM 2 (.41-.455 cal) Faktorkrav 275 minimum kulevekt er 210 grains

Våpnene må ha følgende max mål:

Spesialpistol: Lengde 185mm, Høyde 125mm, Bredde 35mm,Vekt 800g med tomt magasin.
Spesialrevolver: Lengde 200mm, Høyde 150mm, Bredde 40mm, Vekt 1000g uten patroner.
Magnum 1 og 2: Ingen begrensninger i mål og vekt.

Programmet omfatter 50 skudd fordelt på 10 standplasser. Det skytes 5 skudd på hver standplass.Forøvrig er gjenomføringen som på vanlig felt. Avtrekksvekt er 1360g

På minst 1 standplass skal skytingen foregå liggende (evnt knstående).
På minst 1 standplass skal det skytes med beste hånd. (untatt magnum, der skal all skytingen utføres stående fri).

Utgangsstillingen skal på alle standplasser, unntatt liggende, være med ladd og usikret våpen i 45 grader ved kommando ”ild”.

Korteste skytetid skal ikke være under 6 sekunder. Lengste skyteavstand skal ikke være over 70 meter, korteste avstand skal ikke være under 5 meter.

Finpistol/Grovpistol

Finpistol/Grovpistol

duell_presisjon

Programmet for finpistol består av 2 deler; presisjonsskyting og duellskyting.

Skyteavstand er 25 meter.

Presisjonsskyting:
Presisjonsskyting foregår mot den internasjonale presisjonsskiven.

Denne skytingen består av 30 skudd fordelt på 6 serier av 5 skudd.

Tid pr. serie er 5 minutter (nytt fra 1.1.2001, var tidligere 6 minutter).

Duellskyting:
Duellskyting foregår mot den internasjonale silhuettskiven. Denne skytingen består av 30 skudd fordelt på 6 serier av 5 skudd. I duellseriene svinger skivene slik at de er framme i 3 sekunder og borte i 7 sekunder. Dette gjentas 5 ganger, og det skal avfyres ett skudd hver gang skiven vises.
Poengene for presisjonsdelen og duelldelen legges sammen til en sluttsum for konkurransen.

Finpistol – Grovpistol:
Våpenet skal være i kaliber 5,6mm (.22) – 7,62mm (.32 ) og maksimum kaliber 9,65mm (.40). Avtrekksvekten må være minst 1000 gram. Det er tillatt med anatomisk skjefte (håndstøtte). Vekten av våpenet med tomt magasin skal være maks 1400 gram.

Hurtigpistol

Hurtigpistol

Hurtigpistol er et nasjonalt program. Programmet består av 60 skudd mot den internasjonale silhuettskiven. Skyteavstand er 25 meter.

Programmet skytes i to klasser; Standardpistol og grovpistol. Skuddene fordeles slik:

 • 4 serier a 5 skudd på 10 sekunder pr. serie
 • 4 serier a 5 skudd på 8 sekunder pr. serie
 • 4 serier a 5 skudd på 6 sekunder pr. serie

Øvelsen skytes i to klasser: fin og grov.

Våpnene er de samme som i standardpistol (fin) og grovpistol.

skive_2
Skive for hurtigpistol

Standardpistol

Programmet for Standardpistol består av 60 skudd mot den internasjonale presisjonsskiven:

 • 4 serier a 5 skudd på 150 sekunder pr. serie.
 • 4 serier a 5 skudd på 20 sekunder pr. serie.
 • 4 serier a 5 skudd på 10 sekunder pr. serie.

Våpenet skal være i kaliber 5,6mm (.22).

Avtrekksvekten må være minst 1000 gram.

Det er tillatt med anatomisk skjefte (håndstøtte).

Vekten av våpenet med tomt magasin skal være maks 1400 gram.

Standardpistol er et internasjonalt program.

skive_11
Presisjonskive for standardpistol

Fripistol

Programmet for fripistol består av 60 skudd fordelt på serier av 10 skudd mot den internasjonale presisjonsskiven.

 • Skyteavstand er 50 meter.
 • Samlet skytetid er 2 timer.

Fripistolen skal være i kaliber .22 (5,56 mm), men forøvrig vil den som navnet antyder være forbundet med få restriksjoner.

Utformingen av våpenet er fritt, men skjeftet eller deler av pistolen må ikke gi støtte utenom selve hånden. Avtrekksvekten er valgfri.

Fripistol er et internasjonalt program.

skive_11
Skive for fripisto

Luftpistol

Det finnes en rekke skyteprogrammer for luftpistol.

Det programmet som blir skutt mest er 10 meter luftpistol.
Det skytes 60 skudd for senior og 40 skudd for damer, veteraner og juniorer.

Skytetiden er 1 time 45 min. og det kan skytes et ubegrenset antall prøveskudd før man skyter de 60 tellende skuddene.

Luftpistol (10 meter) er et internasjonalt program.

skive_11
Presisjonsskive for luftpistol

Silhuettpistol

Silhuettpistol er en utpreget hurtigskyting som foregår mot 5 internasjonale silhuettskiver på 25 meters hold.

Det avgis 60 tellende skudd fordelt på 2 omganger med 30 skudd i hver omgang. Hver omgang omfatter:

 • 2 serier a 5 skudd på 8 sekunder. Ett skudd mot hver skive.
 • 2 serier a 5 skudd på 6 sekunder. Ett skudd mot hver skive.
 • 2 serier a 5 skudd på 4 sekunder. Ett skudd mot hver skive.

Etter ca. 1 time skytes 2. omgang, som er lik den første.
Pistolen skal være i kaliber 5,6mm (.22/.22 short), og våpenet skal ikke veie mer enn 1260 gram.

Det er tillatt med anatomisk grep (håndstøtte) og grep som slutter om hånden.

silhuett-5
Skiver for silhuettpistol

Nais

NAIS-programmet (Nordisk Avdeling av Internasjonalt Skytterforbund)

Programmet kan skytes i to klasser, fin og grov.

 • Finkaliber er i NAIS definert som kaliber .22 – .32.
 • Grovkaliber er i NAIS definert som .38 – .45.

Programmet består av 30 skudd, som skytes i 6 serier a 5 skudd. Alle serier skytes mot den internasjonale duellskiven, og det skytes på 25 meters hold.

Det skal skytes med en hånd.

Seriene er som følger:

2 serier på 150 sekunder
2 serier duell
1 serie på 20 sekunder
1 serie på 10 sekunder
Kravene til merker og medaljer er:
Bronsemerke: Fin 200 poeng, grov 180 poeng.
Sølvmerke: Fin 210 poeng, grov 190 poeng.
Gullmerke: Fin 220 poeng, grov 200 poeng.
Bronsemedalje: Fin 240 poeng, grov 220 poeng.
Sølvmedalje: Fin 250 poeng, grov 230 poeng.
Gullmedalje: Fin 260 poeng, grov 240 poeng.

(Merker og medaljer kjøpes fra: Argus Markering A/S, Postboks 91, 1501 MOSS)

skive_2Duellskive for NAIS skyting

PPC1500

PPC-1500 er en relativt ny skytegren i Norge. Det er en skyteform for grove våpen på tid, i flere skytestillinger, og på avstander fra 3 til 50 yards. Oscarsborg Pistolklubb er landets første pistolklubb med et større antall aktivt trenende og deltagende utøvere i en internasjonal meget spennende sportsgren. Vi reiser jevnlig på PPC1500-stevner i Sverige og trener både i Drøbak og i Sverige.

Skyteformen er størst i USA, der den kun er “åpen” for politi og føderalt ansatt personell. I resten av verden er den åpen for alle. I Europa er det Tyskland som er størst med ca. 2200 aktive. I Sverige er det ca. 300 skyttere fra rundt 80 klubber. Antallet øker stadig.
PPC kom til Norge vesentlig via Sverige, med verdensmester Torben Rundquist i spissen. Vi har et meget godt samarbeid med svenskene, spesielt på opplæringsdelen.

Klubben har PPC-trening på lørdager fra kl 12-13:30.

NB: For å starte med PPC må du gjennom et obligatorisk sikkerhetskurs (kurs som kommer i tillegg til det ordinære sikkerhetskurset).

For mer informasjon om PPC, se ppc1500.no

ppc1