TIL ALLE VÅRE MEDLEMMER

Norges Skytterforbunds administrasjon av konkurranser har i 2017 tatt spranget ut i dataalderen. SkytterAdmin er et opplegg for stevnearrangører og stevnedeltakere som håndterer terminliste, påmelding (i de stevner der arrangøren ønsker det), resultatservice, klasseføring og ranking. For deg som skytter er det viktig å vite at alle resultater fra nå av skal knyttes opp mot din individuelle PersonID, den vil fremgå av startkortet.

Kontaktpunktene mot SkytterAdmin vil primært være www.skyting.no (Skytterforbundets hjemmeside) og Min Idrett (idrettsforbundets servicested for alle medlemmer). Sistnevnte finnes som både er en nettside (https://minidrett.no) og en App for Andriod og IOS (MinIdrett).

Du finner mer informasjon om SkytterAdmin på skyting.no: http://www.skyting.no/konkurranse/slik-bruker-du-nsf-skytteradmin/, vi vil her bare presentere det viktigste:

Kontroll av egen profil på MinIdrett
Logg deg på Min Idrett, https://minidrett.no, der finner du dine data under «Min profil» og en oversikt over dine klubbmedlemskap under «Medlemskap». Finner du ikke klubben(e) du er medlem av, har klubben enten ikke registrert deg som medlem, eller de har registrert deg feil. Uansett må du kontakte klubben din og be dem sjekke sine medlemslister.

Har du ikke tilgang til Min Idrett, må du opprette en bruker, se en bruksanvisning her: https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning#Ny_Bruker.

Du finner alt på Min Idrett-app’en også, men du kan ikke oppdatere all informasjon der.

Startkort/Klasseføring
Fra 2017 har NSF gått bort ifra det ferdig trykte startkortet, og utøvere skal nå benytte det elektronisk tilgjengelige kortet som ligger på MinIdrett. Kortet finner du under arkfanen «Medlemskap», sammen med en den annen info om samme tema. Startkortet kan lastes ned som en pdf-fil eller skrives ut på papir.

I MI-appen er «Startkort» et eget punkt i menyen.

Finner du feil i klasseføringen, må du kontakte klubben din.

Påmelding til konkurranser
Du finner søkbare terminlister på skyting.no, http://www.skyting.no/konkurranse/, og på Min Idrett, https://minidrett.no, under Påmelding. Ved å klikke på stevnenavnet vil du få opp mer informasjon om stevnet. Dersom det er forhåndspåmelding via MinIdrett så vil det være mulig å klikke på «Påmelding», både fra MinIdrett og MI-appen.

Noen konkurranser vil også benytte påmelding til skive og skytetider, og til disse konkurransene er det inntil videre ikke mulig å melde seg på via MI-appen.

Skytterforbundet har foreløpig ikke lagt særskilt til rette for forhåndsbetaling, men det er i påmeldingsløsningen åpnet for at klubber som ønsker det, kan ta det i bruk.

Resultatlister og rankinglister
Under Konkurranse/Resultater på skyting.no vil du finne en søkbar liste over alle avholdte stevner, med link til resultatliste så snart den er sendt inn fra arrangøren.

I slutten av januar 2017 vil det bli presentert en egen side med ranking (100 på topp), som etterhvert blir bli supplert med ulik resultathistorikk og -statistikk.

Resultatinformasjonen er avhengig av at arrangørene sender inn resultatlister med nødvendig informasjon og i riktig format. Målet er at de aller fleste resultater skal være tilgjengelige og lagt inn i ranking etc. samme kveld som stevnet avholdes. Men det vil nok gå litt tid utover i 2017 før rutinene er på plass.

Hjelp og støtte
I startfasen kan det hende at enkelte trenger litt støtte for å få egen profil til å fungere optimalt. For hjelp til SkytterAdmin generelt, kontakt NIFs support på support@idrettsforbundet.no eller 03615. De har oppe mellom 8 og 20 på hverdager. Dere kan også kontakte Skytterforbundet på nsf@skyting.no eller 21 02 98 50.

Hvis du har oppgaver i klubben din rundt medlemsadministrasjon eller arrangement, vil SkytterAdmin være viktig. Du finner informasjon om de ulike oppgavene her: http://www.skyting.no/konkurranse/slik-bruker-du-nsf-skytteradmin/.

******

Det meste er allerede på plass for at SkytterAdmin skal fungere optimalt, men det vil fortløpende komme små forbedringer utover i året. Følg med på skyting.no for mer informasjon.